Produktintroduktion Honeywell Kameraövervakning

Produktintroduktion Honeywell Kameraövervakning

Om Introduktionen: Produktkännedom om Honeywells Kamerasortiment samt deras NVR:er & tillbehör. Efter genomgången skall du ha de mest grundläggande kunskaperna på hur du installerar samt driftsätter kamerasystemet. Kursinnehåll: Genomgången är uppdelad som en...
Behörig Ingenjör Inbrottslarm

Behörig Ingenjör Inbrottslarm

Om Utbildningen: Att utbilda din personal till Behörig Ingenjör Inbrottslarm gör att ditt företag får ett utmärkt försteg mot andra som inte har den kompetensen. Att utbilda en Behörig Ingenjör inbrottslarm kan vara ett första steg mot att kunna bli certifierad...
Produktintroduktion Honeywell Kameraövervakning

Seminarie Kameraövervakning

Om Seminariet: Seminariet riktar sig till dig som vill få en större inblick och vill veta mer inom Kameraövervakning. Vi kommer gå in på vad det innebär i att vara anläggarfirma, vad innebär personcertifiering Behörig Ingenjör Kameraövervakning. Hur hänger systemet...
Behörig Ingenjör Inbrottslarm

Seminarie Inbrottslarm

Om Seminariet: Seminariet riktar sig till dig som vill få en större inblick och vill veta mer inom Inbrottslarm. Vi kommer gå in på vad det innebär i att vara anläggarfirma, vad innebär personcertifiering Behörig Ingenjör Inbrottslarm. Hur hänger systemet för kraven...
Produktintroduktion Honeywell Kameraövervakning

Behörig Ingenjör Kameraövervakning

Om Utbildningen: Att utbilda din personal till Behörig Ingenjör Kameraövervakning gör att ditt företag får ett utmärkt försteg mot andra som inte har den kompetensen. En mycket bra och användbar del i utbildningen är risk & behovsanalysen, som ger ett stort...