Om Utbildningen:

Att utbilda din personal till Behörig Ingenjör Kameraövervakning gör att ditt företag får ett utmärkt försteg mot andra som inte har den kompetensen. En mycket bra och användbar del i utbildningen är risk & behovsanalysen, som ger ett stort mervärde för både kunden och dig som installatör.

Att utbilda en Behörig Ingenjör Kameraövervakning kan vara ett första steg mot att kunna bli certifierad Anläggarfirma Kamerabevakningssystem SSF 1061, då det är ett av kraven. Utbildningen Behörig Ingenjör Kameraövervakning (CCTV) riktar sig till dig som idag arbetar som tekniker, projektörer, säkerhetskonsult eller motsvarande. Utbildningen ger dig kunskaper du behöver för att kunna projektera, installera och driftsätta enligt kraven SSF 1060 och därtill hörande standarder. Utbildningen är koncentrerad till 3 dagar och under den tiden lär du dig bl.a. om de lagar och normer som reglerar kamerabevakning i Sverige.

Efter utbildningen har du den kunskap som krävs för att klara en examination och bli certifierad Behörig Ingenjör Kameraövervakning.

Genom att certifieras enligt SSF 1062 Behörig ingenjör kamerabevakningssystem (CCTV) bevisar du att du innehar de kunskaper som behövs för att projektera och installera på rätt sätt samt visar att du uppfyller kraven som finns på utbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom kamerabevakning.

Kursinnehåll:

Utbildningen sker hos Elektroskandia i moderna lokaler med erfarna lärare i samarbete med Säkerhetsuniversitetet.

Utbildningen är uppdelad på 3 dagar med följande innehåll:

 • Nya Kamerabevakningslagen
 • Dataskyddsförordningen
 • SSF 1060,1061 och 1062
 • Elsäkerhetsföreskrifter
 • Svensk standard och europastandarder
 • Svensk författningssamling
 • Matematik och ellära
 • Projektering
 • Genomgång av olika system och komponenter, samt i vilka miljöer de olika produkterna ska användas

Utbildningens mål:

 • Du har de nödvändiga kunskaperna för att klara examinationsprovet för certifiering till “Behörig ingenjör – Kamerabevakningssystem CCTV”
 • Du kan analysera systemets användningsområde
 • Du kan tillämpa innehållet i de SSF-regler och andra regelverk som reglerar projektering och installation av Kamerabevakningssystem CCTV-anläggning

Kursdatum:

2021-03-09 – 2021-03-11 Kamerabevakning Elektroskandia Stockholm/Sollentuna Anmälan
2021-05-04 – 2021-05-06 Kamerabevakning Elektroskandia Göteborg/Marieholm Anmälan
2021-06-08 – 2021-06-10 Kamerabevakning Elektroskandia Malmö Anmälan
2021-08-17 – 2021-08-19 Kamerabevakning Elektroskandia Sundsvall Anmälan

Tid: Kl 08-16, tre dagar

Deltagare: Max 16 personer/tillfälle

Kostnad: 12 000 kr ex moms för medlemmar i SäkerhetsBranschen / 18 000 kr icke medlemmar inkl. lunch och fika. Faktureras vid anmälningstillfället

Avbokningsregler: För full kreditering skall avbokning ske senast 14 dagar innan utbildningsstart

Kursledare: Säkerhetsuniversitetet

Utbildningsmaterial ingår, skickas ut ca två veckor innan kursstart.

Tillägg: Halvdag examination/certifiering kostnad enligt Svensk Brand & Säkerhets Certifiering (SBSC) eller Svensk Certifierings prislista