Produktintroduktion Honeywell Kameraövervakning

Produktintroduktion Honeywell Kameraövervakning

Om Introduktionen: Produktkännedom om Honeywells Kamerasortiment samt deras NVR:er & tillbehör. Efter genomgången skall du ha de mest grundläggande kunskaperna på hur du installerar samt driftsätter kamerasystemet.

Kursinnehåll: Genomgången är uppdelad som en halvdag och sker hos Elektroskandia i moderna lokaler eller via Teams med vår support på Elektroskandia Säkerhet

Innehåll:
8:00 Produktgenomgång – 30-Serien, 60-Serien, tillbehör och NVR:er
9:30 Paus
9:45 Driftsättning – Uppstart av NVR, Unfied Tool, Programvara HVMV, Analys/Motion detection etc.
12:00 Avslut

Kursdatum: Vi skräddarsyr utbildningen efter Ert behov och den tid som passar Er.
Skicka oss en intresseanmälan med antal deltagare, kontaktuppgifter och om ni vill ha digital utbildning via Teams eller i Elektroskandias lokaler, så återkommer vi med ett anpassat upplägg.

Klicka här för intresseanmälan

Tid: Kl 08.00-12.00

Deltagare: Max 4 personer/tillfälle vid fysiskt möte under perioder med restriktioner (FHM)

Deltagare: TEAMS, valfritt

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri

Kursledare: Elektroskandia Säkerhet Support

Utbildningsmaterial ingår

Behörig Ingenjör Inbrottslarm

Behörig Ingenjör Inbrottslarm

Om Utbildningen:

Att utbilda din personal till Behörig Ingenjör Inbrottslarm gör att ditt företag får ett utmärkt försteg mot andra som inte har den kompetensen. Att utbilda en Behörig Ingenjör inbrottslarm kan vara ett första steg mot att kunna bli certifierad Anläggarfirma inbrottslarm SSF 1015, då det är ett av kraven. Utbildningen Behörig Ingenjör inbrottslarm riktar sig till dig som idag arbetar som tekniker, projektörer, säkerhetskonsult eller motsvarande. Utbildningen ger dig kunskaper du behöver för att kunna projektera, installera och driftsätta enligt kraven SSF 130 och därtill hörande standarder. Utbildningen är koncentrerad till 3 dagar och under den tiden lär du dig bl.a. om de lagar och normer som reglerar inbrottslarm i Sverige.

Efter utbildningen har du den kunskap som krävs för att klara en examination och bli certifierad Behörig Ingenjör inbrottslarm.

Genom att certifieras enligt SSF 1016 Behörig ingenjör inbrottslarm bevisar du att du innehar de kunskaper som behövs för att projektera och installera på rätt sätt samt visar att du uppfyller kraven som finns på utbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom kamerabevakning

Kursinnehåll:

Utbildningen sker hos Elektroskandia i moderna lokaler med erfarna lärare i samarbete med Säkerhetsuniversitetet.

Utbildningen är uppdelad på 3 dagar med följande innehåll:

 • SSF 130, 1014, 1015, 1016, 136, 200, 210
 • Larmlagen
 • Boverkets Byggregler (utdrag)
 • SSF 200
 • Svensk Standard för inbrottslarm SS EN 50 131-1
 • Svensk Standard för registrering av svagströmsnät
 • Matematik och ellära
 • Genomgång av olika larm och larmkomponenter, samt i vilka miljöer de olika produkterna ska användas

Utbildningens mål

 • Du har de nödvändiga kunskaperna för att klara examinationsprovet för certifiering till “Behörig ingenjör – Inbrottslarm”
 • Du kan analysera risker och förebygga obefogade larm
 • Du kan tillämpa innehållet i de SSF-regler och andra regelverk som reglerar projektering och installation av inbrottslarm
 • Du känner till reglerna för mekaniskt skydd och förvaring samt elektromekanisk låsanläggning
 • Du kan registrera svagströmsnät och utföra matematiska beräkningar inom elläran

Kursdatum: xx-xx-xx Stockhom, xx-xx-xx Göteborg, xx-xx-xx Malmö, xx-xx-xx Sundsvall

Tid: Kl 08-16, tre dagar

Deltagare: Max 16 personer/tillfälle

Kostnad: 12 000 kr ex moms för medlemmar i SäkerhetsBranschen / 18 000 kr icke medlemmar inkl. lunch och fika. Faktureras vid anmälningstillfället.

Avbokningsregler: För full kreditering skall avbokning ske senast 14 dagar innan utbildningsstart.

Kursledare: Säkerhetsuniversitetet

Utbildningsmaterial ingår, skickas ut ca två veckor innan kursstart.

Tillägg: Halvdag examination/certifiering kostnad enligt Svensk Brand & Säkerhets Certifiering (SBSC) eller Svensk Certifierings prislista

Seminarie Kameraövervakning

Seminarie Kameraövervakning

Om Seminariet:

Seminariet riktar sig till dig som vill få en större inblick och vill veta mer inom Kameraövervakning. Vi kommer gå in på vad det innebär i att vara anläggarfirma, vad innebär personcertifiering Behörig Ingenjör Kameraövervakning. Hur hänger systemet för kraven ihop med gällande lagar, kvalitetssäkring samt GDPR

Kursinnehåll:

Utbildningen sker hos Elektroskandia i moderna lokaler med erfarna lärare i samarbete med Säkerhetsuniversitetet.

 • Kraven i SSF 1060/1061
 • Lite om kvalitetssäkring i SSF 1061
 • Lagen SFS 2018:1200
 • GDPR
 • Krav på CCTV skylt samt överviktsprincipen

Kursdatum: xx-xx-xx Stockhom, xx-xx-xx Göteborg, xx-xx-xx Malmö, xx-xx-xx Sundsvall

Tid: Kl 09-12

Deltagare: Max 16 personer/tillfälle

Kostnad: 1800:-/deltagare inkl lunch och fika

Kursledare: Säkerhetsuniversitetet

Anmälan: mail till sakerhet@elektroskandia.se

Seminarie Inbrottslarm

Seminarie Inbrottslarm

Om Seminariet:

Seminariet riktar sig till dig som vill få en större inblick och vill veta mer inom Inbrottslarm. Vi kommer gå in på vad det innebär i att vara anläggarfirma, vad innebär personcertifiering Behörig Ingenjör Inbrottslarm. Hur hänger systemet för kraven ihop med gällande larmklasser, larmöverföring, dokumentation etc.

Kursinnehåll:

Utbildningen sker hos Elektroskandia i moderna lokaler med erfarna lärare i samarbete med Säkerhetsuniversitetet.

 • SSF 1015 & SSF 130:8
 • Larmklasser, Delsystem & placering av IR
 • Sektionering, Behörighetskoder,
 • Larmöverföring
 • Batterikapacitetsberäkning
 • Anläggarintyg
 • Dokumentation, hur och varför
 • Märkning

Kursdatum: xx-xx-xx Stockhom, xx-xx-xx Göteborg, xx-xx-xx Malmö, xx-xx-xx Sundsvall

Tid: Kl 08-12

Deltagare: Max 16 personer/tillfälle

Kostnad: 1800:-/deltagare inkl lunch och fika

Kursledare: Säkerhetsuniversitetet

Anmälan: mail till sakerhet@elektroskandia.se

Behörig Ingenjör Kameraövervakning

Behörig Ingenjör Kameraövervakning

Om Utbildningen:

Att utbilda din personal till Behörig Ingenjör Kameraövervakning gör att ditt företag får ett utmärkt försteg mot andra som inte har den kompetensen. En mycket bra och användbar del i utbildningen är risk & behovsanalysen, som ger ett stort mervärde för både kunden och dig som installatör.

Att utbilda en Behörig Ingenjör Kameraövervakning kan vara ett första steg mot att kunna bli certifierad Anläggarfirma Kamerabevakningssystem SSF 1061, då det är ett av kraven. Utbildningen Behörig Ingenjör Kameraövervakning (CCTV) riktar sig till dig som idag arbetar som tekniker, projektörer, säkerhetskonsult eller motsvarande. Utbildningen ger dig kunskaper du behöver för att kunna projektera, installera och driftsätta enligt kraven SSF 1060 och därtill hörande standarder. Utbildningen är koncentrerad till 3 dagar och under den tiden lär du dig bl.a. om de lagar och normer som reglerar kamerabevakning i Sverige.

Efter utbildningen har du den kunskap som krävs för att klara en examination och bli certifierad Behörig Ingenjör Kameraövervakning.

Genom att certifieras enligt SSF 1062 Behörig ingenjör kamerabevakningssystem (CCTV) bevisar du att du innehar de kunskaper som behövs för att projektera och installera på rätt sätt samt visar att du uppfyller kraven som finns på utbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom kamerabevakning.

Kursinnehåll:

Utbildningen sker hos Elektroskandia i moderna lokaler med erfarna lärare i samarbete med Säkerhetsuniversitetet.

Utbildningen är uppdelad på 3 dagar med följande innehåll:

 • Nya Kamerabevakningslagen
 • Dataskyddsförordningen
 • SSF 1060,1061 och 1062
 • Elsäkerhetsföreskrifter
 • Svensk standard och europastandarder
 • Svensk författningssamling
 • Matematik och ellära
 • Projektering
 • Genomgång av olika system och komponenter, samt i vilka miljöer de olika produkterna ska användas

Utbildningens mål:

 • Du har de nödvändiga kunskaperna för att klara examinationsprovet för certifiering till “Behörig ingenjör – Kamerabevakningssystem CCTV”
 • Du kan analysera systemets användningsområde
 • Du kan tillämpa innehållet i de SSF-regler och andra regelverk som reglerar projektering och installation av Kamerabevakningssystem CCTV-anläggning

Kursdatum:

2021-03-09 – 2021-03-11 Kamerabevakning Elektroskandia Stockholm/Sollentuna Anmälan
2021-05-04 – 2021-05-06 Kamerabevakning Elektroskandia Göteborg/Marieholm Anmälan
2021-06-08 – 2021-06-10 Kamerabevakning Elektroskandia Malmö Anmälan
2021-08-17 – 2021-08-19 Kamerabevakning Elektroskandia Sundsvall Anmälan

Tid: Kl 08-16, tre dagar

Deltagare: Max 16 personer/tillfälle

Kostnad: 12 000 kr ex moms för medlemmar i SäkerhetsBranschen / 18 000 kr icke medlemmar inkl. lunch och fika. Faktureras vid anmälningstillfället

Avbokningsregler: För full kreditering skall avbokning ske senast 14 dagar innan utbildningsstart

Kursledare: Säkerhetsuniversitetet

Utbildningsmaterial ingår, skickas ut ca två veckor innan kursstart.

Tillägg: Halvdag examination/certifiering kostnad enligt Svensk Brand & Säkerhets Certifiering (SBSC) eller Svensk Certifierings prislista