Crossdockning

Vi ser till att gods från era olika leverantörer samlastas med gods från oss och levereras till er i en transport. Crossdocking kan ske på olika sätt med mellanstation på vårat logistikcenter, i butik, på terminal eller direkt på site. Vi erbjuder kundunika lösningar för just era behov. Vid behov av senarelagd leverans kan vi komplettera med mellanlagring.

Färre transporter med en gemensam leverans.