Crossdockning

Låt oss hjälpa er att samla ihop, lagra och leverera ert material tillsammans för att minska de totala utsläppen

Vi ser till att gods från era olika leverantörer samlastas med gods från oss och levereras till er i en transport, när ni behöver det. Crossdocking kan ske på olika sätt med mellanlagring på vårt logistikcenter, i butik, på terminal eller direkt på site. Vi erbjuder kundunika lösningar för just era behov.

Vid behov av senarelagd leverans kan vi komplettera med mellanlagring.

Komplettera tjänsten med någon av våra packnings- eller monteringslösningar för att effektivisera och bespara kostnader för er ytterligare.