Mellanlagring

Vi lagrar artiklar och samlar ihop leveranserna utifrån erat behov. Pallplats i lager samt administration av artikel per månad.

Färre transporter genom att vi samlar ihop era leveranser.