Mellanlagring

Låt oss hjälpa er att samla ihop, lagra och leverera ert material tillsammans för att minska de totala utsläppen

Få materialet när ni behöver det. Vi lagrar och samlar ihop leveranserna utifrån ert behov. Mellanlagring kan antingen ske på vårt logistikcenter eller i någon av våra 49 butiker

Komplettera tjänsten med någon av våra packnings- eller monteringslösningar för att effektivisera och bespara kostnader för er ytterligare.