Sampackning

Vi sampackar dina beställningar så att du får gods i en leverans och önskat antal kollin. Det underlättar din hantering av godset samt reducerar transporter. För att få ordern märkt för ännu enklare hantering kan du lägga till tjänsten positionsmärkning. 

En leverans istället för flera.