Sampackning

Låt oss hjälpa er att sampacka och leverera ert material tillsammans för att minska de totala utsläppen. När vi sampackar kan vi hjälpa er att reducera utsläppen för den totala leveransen med upp till 80%. Räknat på ett kundexempel där vi levererat en gång istället för fem och att i utsläppen skulle gå från 20,65 kg co2 till 4,13 kg co2 (Utifrån vårt snitt under 2021).

Vi sampackar dina beställningar så att du får gods i en leverans och önskat antal kollin. Det underlättar din hantering av godset samt reducerar transporter. Komplettera tjänsten med någon av våra packnings- eller monteringslösningar för att effektivisera och bespara kostnader för er ytterligare. Exempelvis kan ni få ordern positionsmärkning utifrån era önskemål för än mer enklare och effektivare.