Packning i container

Vi packar och förbereder ditt materiel i container. 

Projektpackad leverans i containern som komplement till projektpackningen.

Ditt arbete effektiviseras genom att allt materiel finns strukturerat och nära till hands under arbetet. 

Samla leveranser och få en gemensam levereans.
Mindre emballage.