Packning i container

Reducera era utsläpp och beställ en container till ert nästa projekt. Ni har materialet nära på plats och kan så minska behovet av leveranser.

Vi packar och förbereder ert material i container. Projektpackad leverans i containern som komplement till projektpackningen. Ditt arbete effektiviseras genom att allt materiel finns strukturerat och nära till hands under arbetet. Hyr en container för att enkelt förvara ert material under hela ert projekt. Ni sätter startdatum och vi tar hand om leverans och återtag av container för att ert arbete på plats ska underlättas.