Skåpsmontering

Vi monterar, paketerar och levererar utifrån era behov. Tillsammans minskar vi leveranser, tar hand om det emballage som blir över på plats och ser till att ni kan hantera det enklare på plats.

Vi utför olika typer av förmontering efter era behov. Det gör att ni spar tid, får bättre arbetsmiljö samt att risken för reklamation och retur minimeras.  Det ger även bättre miljö- och kostnadseffektivitet med minskat emballage och färre kollin. 

Gör ditt projekt effektivare och mer lönsamt genom att beställa dina kabelskåp förmonterade via vår tjänsteartikel med artikelnummer TAM0048.

Skåpsmontering

  • Skåpsbestyckning med apparater
  • Montering av klämmor och apparater enl. bifogad ritning.
  • Montering/byte skåplås. Byte till annat än standardlås på kabelskåp.

För enklare hantering av gods som kommer monterat så rekommenderar vi att lägga till tjänsten positionsmärkning.