Om Utbildningen:

Att utbilda din personal till Behörig Ingenjör Inbrottslarm gör att ditt företag får ett utmärkt försteg mot andra som inte har den kompetensen. Att utbilda en Behörig Ingenjör inbrottslarm kan vara ett första steg mot att kunna bli certifierad Anläggarfirma inbrottslarm SSF 1015, då det är ett av kraven. Utbildningen Behörig Ingenjör inbrottslarm riktar sig till dig som idag arbetar som tekniker, projektörer, säkerhetskonsult eller motsvarande. Utbildningen ger dig kunskaper du behöver för att kunna projektera, installera och driftsätta enligt kraven SSF 130 och därtill hörande standarder. Utbildningen är koncentrerad till 3 dagar och under den tiden lär du dig bl.a. om de lagar och normer som reglerar inbrottslarm i Sverige.

Efter utbildningen har du den kunskap som krävs för att klara en examination och bli certifierad Behörig Ingenjör inbrottslarm.

Genom att certifieras enligt SSF 1016 Behörig ingenjör inbrottslarm bevisar du att du innehar de kunskaper som behövs för att projektera och installera på rätt sätt samt visar att du uppfyller kraven som finns på utbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom kamerabevakning

Kursinnehåll:

Utbildningen sker hos Elektroskandia i moderna lokaler med erfarna lärare i samarbete med Säkerhetsuniversitetet.

Utbildningen är uppdelad på 3 dagar med följande innehåll:

 • SSF 130, 1014, 1015, 1016, 136, 200, 210
 • Larmlagen
 • Boverkets Byggregler (utdrag)
 • SSF 200
 • Svensk Standard för inbrottslarm SS EN 50 131-1
 • Svensk Standard för registrering av svagströmsnät
 • Matematik och ellära
 • Genomgång av olika larm och larmkomponenter, samt i vilka miljöer de olika produkterna ska användas

Utbildningens mål

 • Du har de nödvändiga kunskaperna för att klara examinationsprovet för certifiering till “Behörig ingenjör – Inbrottslarm”
 • Du kan analysera risker och förebygga obefogade larm
 • Du kan tillämpa innehållet i de SSF-regler och andra regelverk som reglerar projektering och installation av inbrottslarm
 • Du känner till reglerna för mekaniskt skydd och förvaring samt elektromekanisk låsanläggning
 • Du kan registrera svagströmsnät och utföra matematiska beräkningar inom elläran

Kursdatum: xx-xx-xx Stockhom, xx-xx-xx Göteborg, xx-xx-xx Malmö, xx-xx-xx Sundsvall

Tid: Kl 08-16, tre dagar

Deltagare: Max 16 personer/tillfälle

Kostnad: 12 000 kr ex moms för medlemmar i SäkerhetsBranschen / 18 000 kr icke medlemmar inkl. lunch och fika. Faktureras vid anmälningstillfället.

Avbokningsregler: För full kreditering skall avbokning ske senast 14 dagar innan utbildningsstart.

Kursledare: Säkerhetsuniversitetet

Utbildningsmaterial ingår, skickas ut ca två veckor innan kursstart.

Tillägg: Halvdag examination/certifiering kostnad enligt Svensk Brand & Säkerhets Certifiering (SBSC) eller Svensk Certifierings prislista